Welkom

Het vroegtijdig signaleren van afwijkingen of problemen is van groot belang voor een organisatie om tijdig bij te sturen. Eén van de manieren om tijdig afwijkingen te signaleren is deelnemen aan de Panteia Transportmonitor.

De Panteia Transportmonitor wordt ieder kwartaal samengesteld op basis van een beperkte data set die u ingeeft op deze Portal. De Panteia Transportmonitor geeft op hoog niveau inzicht in een aantal prestatieindicatoren en hoe deze zich verhouden tot vergelijkbare bedrijven. Onder deze prestatieindicatoren vallen o.a:

  • Omzet per voertuig, per uur, per kilometer
  • Kilometer- en uurproductie per voertuig/ per chauffeur
  • Ritsnelheid per voertuig

De Panteia Transportmonitor is de eerste stap van drie in een proces van signaleren naar sturen. Als je de marge in je bedrijf ziet teruglopen, is het van belang om de diepte in te gaan! Daartoe heeft Panteia in samenwerking met CIRM een Transport Dashboard ontwikkelt. Meer weten over het Transport Dashboard ga dan naar www.transportmonitoring.nl.

Panteia

Postbus 7001
2701AA  Zoetermeer

079-3222389
079-3222382
w.mars@panteia.nl